CLOSE

Team Coronie

Meet Team Coronie

Hallo iedereen! Na de korte kennismaking met Team Paramaribo-Noord is het onze toer. Wij zijn team Coronie, niet te verwarren met corona natuurlijk. Op dinsdag 15 februari zijn we in Suriname geland. We verblijven net als het ander team in Paramaribo, de hoofdstad van Suriname. Af en toe gaan we ter plekke naar Coronie, ten Westen van Paramaribo, om onderzoek in situ uit te voeren. Dit is de locatie van de gebouwen waarrond onze masterproef zal draaien. Er zijn verschillende interessante en waardevolle historische gebouwen die in aanmerking komen voor een herbestemming. Hierover ongetwijfeld later meer op deze pagina. Laat ons beginnen met ons team kort voor te stellen.

Meet Ramy

Koekoek! Ik ben Ramy Moftah en zit in mijn laatste jaar Architectuur aan de Universiteit van Antwerpen. Afgelopen jaren heb ik mij steeds meer verdiept in het herbestemmen, renoveren en restaureren van gebouwen. Ik geloof sterk in dit concept en ik ben er van overtuigd dat mijn persoonlijke interesse hierin kan helpen om de theorie uit de opleiding om te zetten in de praktijk. Alsook ben ik zeer benieuwd naar de participatieve kant van dit project, iets waar te weinig de nadruk op wordt gelegd in de opleiding, maar wel van uiterst belang is voor een toekomstig architect.

Meet Marco

Hallo! Ik ben Marco Baeyens. Na m’n master architectuur aan Sint-Lucas Gent te hebben afgewerkt startte ik aan de master erfgoedstudies. Binnen die opleiding wordt deze masterproef hopelijk een mooi en waardevol sluitstuk. Tijdens mijn opleiding architectuur koos ik steeds voor ontwerpopdrachten waarbij een sociale component een belangrijke rol speelde. Uit een overtuiging dat we als architecten ontwerpen en maken voor een community is het volgens mij zeer belangrijk deze community nauw te betrekken. Zij zullen het draagvlak voor ingrepen gaan vertegenwoordigen, dat draagvlak moet dan ook gegrond en breed gedragen zijn. Ik hou er dan ook van om de site en diens ruime context te leren kennen. Starten met een bevraging, interview of deelnemen aan lokale activiteiten is dan ook steeds haast een evidente start. Een breed vooronderzoek met tot doel zoveel mogelijk actoren te betrekken is dan ook van groot belang. In een volgende stap, die verworven inzichten gaan bundelen, verwerken, analyseren etc. is een belangrijk vervolg. Met die waardevolle data kan dan aan de slag worden gegaan. Eigen inzichten of expertise kan op die data worden geprojecteerd met tot doel samen de ingrepen gedragen en uit gepuurd te kunnen vormgeven. Binnen deze masterproef omtrent Coronie is dat niet anders. De methodologie van participatie en een nauwe betrokkenheid van alle actoren is ook hier in Suriname zeer waardevol.

Meet Lize

Hoi! Mijn naam is Lize Leys. Ik ben 23 jaar en zit in mijn laatste masterjaar erfgoedstudies, samen met Marco. In het verleden rondde ik de master Interieurarchitectuur af aan de Universiteit van Antwerpen. De master erfgoedstudies is hier een mooi aansluitend traject op. In de toekomst zie ik mezelf graag als interierarchitect herbestemmingsprojecten onder hande nemen. Als ik kan kiezen dan uiteraard gebouwen met historische waarde. Maar wie weet wat dit avontuur op gang zal trekken. Ik kijk uit naar deze twee maanden samen met Ramy en Marco en hoop dat we voor de gemeenschap van Coronie iets zullen kunnen betekenen. We proberen jullie als lezer uiteraard up-to-date te houden van al onze ervaringen hier in Suriname.

Aankomst in de luchthaven van Paramaribo. (v.l.n.r. Ramy, Lize, Marco)